CONTACT US

Add: No.19, Tongji Road, Shuige Industrial Zone, Lishui, Zhejiang, China.

Fax: +86-578-2126428

Web: www.boadge.com

Global sales:

Manager Xia+86-578-2134101

Manager Yin+86-578-2697076

China sales:

Manager Lei+86-578-2697828

Email:

Global marketalina_xia@boadge.com

Global marketeric_yin@boadge.com

China markettracy_lei@boadge.com